Toimenpide-ehdotukset

Toimenpide-ehdotukset ja kuivatusanalyysit

Voimme tehdä myös rakenteenparantamiskohteille ns. toimenpide-ehdotuksen, jolloin käytämme maatutkamittausten ja kairausten tukena myös kantavuusmittauksia. Tällöin on mahdollista suunnitella olemassa olevalle tierakenteelle parannusehdotus ja mitoittaa se käyttäen erilaisia tierakenteen mitoitusohjelmia. Tällöin jaksottelemme kohteen vaurioiden ja kantavuuspuutteiden perusteella järkeviin jaksoihin joiden avulla pystytään optimoimaan murskeenkäyttöä, eikä turhaan korjata osuuksia, jotka eivät vaadi kantavuuden parannusta.

Pienemmillä yksityisteillä kevyempään toimenpide-ehdotuksen tekoon riittää kantavuusmittaus, arvio pohjamaan laadusta ja pohjamaanäytteet. Näiden perusteella laaditaan mitoitus joka jaksotellaan järkeviin jaksoihin joiden avulla pystytään optimoimaan murskeenkäyttöä, eikä turhaan korjata osuuksia, jotka eivät vaadi kantavuuden parannusta.

Suurin ongelma teiden vaurioitumiseen on kuivatuksen toimimattomuus, joka johtuu yleensä seuraavista osatekijöistä:

  • Puutteellinen sivukaltevuus ja reunapalteet
  • Kuivatus puutteet, sivuojat tukossa, kiviä ojissa yms. liian matalat ojat
  • Rumpupuutteet, rikkinäiset tai liian pienet rummut tai puuttuu kokonaan
  • Laskuojapuutteet, laskuoja tukossa tai puuttuu kokonaan

Näiden puutteiden analysoimiseksi voidaan laatia ns. kuivatusanalyysi, jossa tutkitaan kuivatuksen toimivuutta ja raportoidaan mahdolliset puutteet ja korjausta vaativat rummut ja laskuojat. Kuivatusanalyysin perusteella laadimme tilaajalle määräluettelon, jossa kerromme toimenpiteet ja niiden määrät joita kohteella tarvitaan kuivatuksen kuntoon saattamiseksi. Määräluettelon avulla tilaajan on helppo pyytää tarjoukset urakoitsijoilta.