Palvelut

Erityisosaamistamme ovat maatutkaan liittyvät tie- ja katututkimukset ja tulkinnat, tie- ja maaperänäytteen ottopalvelut, GPS-mittaukset ja inventoinnit, päällystys- ja murskaustöiden laadunvalvonta, tiestötarkistukset ja kohdekatselmukset ja tienhoitourakoiden kesä- talvihoidon laadunvalvontatutkimukset. Uutuustuotteenamme on kallionäytteiden otto.

Tuotteet
Maatutkaluotaus
Näytteenotto
Toimenpide-ehdotukset
Tyhjätilamittaus
TMA