Näytteenotto

Maanteiden ja rautateiden näytteenotto

 

Käytämme ottaessamme näytteitä tierakenteesta RC-1400 näytteenottolaitteistoa ja ikkunanäytteenotinta. Tarvittaessa voimme myös ottaa näytteitä rautatien ratapengerrakenteesta. Näytteenotossa isketään 100 mm:n näyteputki läpi rakenteen. Ikkunanäytteenottimesta on helppo tarkistaa kerrospaksuudet ja ottaa lajittumattomat näytteet eri tierakennekerroksista sekä pohjamaasta. Myös kerrosten kuvaus digikameralla onnistuu hyvin ja saadaan selkeät kuvat eri kerroksista.

Päällyste- ja stabilointinäytteiden otossa käytämme sähkökäyttöistä porakonetta ja putkiterää jossa on timanttinen leikkuukärki. Näytteiden koot voivat vaihdella tilaajan tarpeesta riippuen 30-300 mm:n välillä.

Tarvittaessa voimme ottaa myös stabiloinnin- ja rakennesuunnittelun tueksi ns. suurnäytteitä kantavasta kerroksesta, jolloin näytteen suuruus on tarvittaessa jopa useita satoja kiloja.

Asfaltti- murskenäytteenotossa tarjoamme luotettavan ja puolueettoman näytteenottajan näytteenottoon murskaamolta tai suoraan rakennuskohteelta. Päällystystyömailla voimme ottaa näytteen myös suoraan asfalttiasemalta tai vaihtoehtoisesti levityspäästä. Näytteenotto tehdään voimassaolevien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.

 

Kallionäytteiden otto

Mikäli mielessäsi on kiviainesalueen kivilaadun määritys, ota yhteyttä. Teemme sinulle kokonaisvaltaisen tutkimuksen alueen kiviaineksen laadusta. Tarvittaessa tutkimme myös maatutkalla alueen maapeitteen paksuuden kallion päällä.

Näytteidenotossa käytämme Atlas Cobcon valmistamaa polttomoottoriporakonetta ja 60 – 240 mm pituisia teriä.