Tyhjätilamittaus

Teiden tai katujen uuden päällysteen valmistuttua tutkitaan sen laatuvaatimusten täyttyminen. Mittauksissa tutkitaan päällysteen sisään jääneen ilman (tyhjätila) määrää. Asfalttinormit 2017 julkaisussa on määritetty eri päällystetyyppien laatuvaatimukset tyhjätilamittauksen osalta. Mittauksissa käytetään GSSI:n valmistamaa
SIR-30 maatutkalaitteistoa ja antennina vähintään1 GHz taajuista kartiotorviantennia. Mittaukset suoritetaan ohjeen PANK 4122 mukaisesti. Referenssinäytteet otetaan ´täsmämerkkaus´-menetelmäohjeen (PANK 4122) mukaan 1+1 kpl / kaista, maksimissaan 10 km:n välein. Mittaustoiminnallamme on Pank ry:n myöntämä
PANK-hyväksyntä.